Kratka vsebina vseh predmetov na Pravni katedri na dodiplomskem študiju, kjer je nosilka mag. Marttina Vidmar